top of page

Els ballets de Talló són una tradició molt antiga i arrelada de Bellver de Cerdanya. Antigament es duia a terme el dilluns de Pasqua i així es continua fent. Es pot dir que és una de les danses que ha sobreviscut  una guerra civil i no ha perdut la seva essència. Tot seguit en podreu observar un breu resum:

Pàgina web feta per Ivet Casanovas i Mariona Falomí.

¡Bien! Mensaje recibido

bottom of page